İstanbul Milletvekili Engin ALTAY, Sinop Milletvekili Barış KARADENİZ CHP Sinop İl Başkanı İnan Savaş YÜKSEL

 

İstanbul Milletvekili Engin ALTAY, Sinop Milletvekili Barış KARADENİZ CHP Sinop İl Başkanı İnan Savaş YÜKSEL standımızı ziyaret etti.