Yapı Ruhsatı İşlemleri
Tarih: 15.08.2013 Bu Yazı 5049 Defa Okundu

RUHSAT DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN EVRAKLAR

YAPI DENETİME AİT EVRAKLAR
- Y.İ.B.F.
- Yapı denetime ait banka dekontu
- Yapı denetim izin belgesi (noter tasdikli, güncel)
- Denetçi evrakları (denetçi belgeleri,imza sirküleri,kimlik fot.)
- Yapı denetim ile mal sahibi arasında yapılan sözleşme
- Mal sahibi ile müteahhit arasında yapılan sözleşme
- Yapı denetim taahhütnamesi
- Yapı denetim proje kontrol formu

YAPI SAHİBİ VE ARSAYA AİT EVRAKLAR
- Dilekçe
- Son sene onaylı tapu belgesi
- Ölçü krokisi (onaylı)
- İmar durumu (onaylı)
- Yapı sahibine ait kimlik fotokopisi
- Varsa encümen kararları
- Ön inceleme evrakları (alan hesabı,dosya kapağı, bakım föyü)

PROJELER
- Mimari proje (5 adet)
- Statik proje (5 adet)
- Betonarme hesapları
- Elektrik tesisat projesi (5 adet)
- Sıhhi tesisat projesi (5 adet)
- Telefon projesi (5 adet)
- Yangın Tesisat Projesi (5 adet)
- Asansör Avan Proje
- Sığınak Mekanik Projesi
- Isı Yalıtım Hesapları
- Isıtma sistemine göre: doğal gaz veya kalorifer projesi (5 adet)
- Zemin etüdü
- Projenin Kayıt Edildiği CD

PROJE MÜELLİFLERİNİN BELGELERİ
- Mimar: sicil durum belgesi
- İnşaat mühendisi: sicil durum belgesi
- Elektrik mühendisi: sicil durum belgesi
- Makine mühendisi: sicil durum belgesi
- Jeofizik mühendisi: sicil durum belgesi

YAPI MÜTEAHHİTİ ve ŞANTİYE ŞEFİNE AİT EVRAKLAR
- Mal sahibi ile müteahhit arasında yapılan sözleşme (noterde)
- Müteahhite ait ticaret odası belgesi (güncel)
- Müteahhite ait vergi levhası
- Şirket imza sürküleri
- Müteahhit kimlik fotokopisi
- Şantiye şefi noter onaylı diploma fotokopisi veya odadan belge
- Şantiye şefi işe giriş evrağı (sigortadan)
- Şantiye şefi ikametgah ve kimlik fotokopisi
- Şantiye şefi hizmet sözleşmesi

 

— 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 —

 

200 m2 ALTI KONUT YAPILARINDA DOSYADA BULUNMASI GEREKEN EVRAKLAR
(Yapı Denetim Kanunu Dışında Kalan Yapılar İçin)

MAL SAHİBİ
- Dilekçe
- Son sene onaylı tapu belgesi
- Ölçü Krokisi (onaylı)
- İmar Durumu (onaylı)
- Yapı Sahibine Ait Kimlik Fotokopisi
- Varsa Encümen Kararları
- Ön İnceleme Evrakları (alan hesabı, bakım föyü)
- Mal Sahibi İle Müteahhit Arasında Yapılan Sözleşme

PROJELER
- Mimari Proje (5 adet)
- Statik Proje (5 adet)
- Betonarme Hesapları
- Elektrik Tesisat Projesi (5 adet)
- Sıhhi Tesisat Projesi (5 adet)
- Telefon Projesi (5 adet)
- Isı Yalıtım Hesapları
- Isıtma sistemine göre: doğal gaz veya kalorifer projesi (5 adet)
- Zemin etüdü

PROJE MÜELLİFLERİNİN BELGELERİ
- Mimar: sicil durum belgesi
- İnşaat mühendisi: sicil durum belgesi
- Elektrik mühendisi: sicil durum belgesi (güncel)
- Makine mühendisi: sicil durum belgesi
- Jeofizik mühendisi: sicil durum belgesi

FENNİ MESUL BELGESİ
- Mimar: T.U.S. Belgesi
- İnşaat Mühendisi: T.U.S. Belgesi
- Elektrik Mühendisi: T.U.S. Belgesi
- Makine Mühendisi: T.U.S. Belgesi
- 4 Fenni Mesul Taahhütnamesi

YAPI MÜTEAHHİTİ ve ŞANTİYE ŞEFİNE AİT EVRAKLAR
- Mal sahibi ile müteahhit arasında yapılan sözleşme (noterde)
- Müteahhite ait ticaret odası belgesi (güncel)
- Müteahhite ait vergi levhası
- Şirket imza sürküleri
- Müteahhit kimlik fotokopisi
- Şantiye şefi noter onaylı diploma fotokopisi veya odadan belge
- Şantiye şefi işe giriş evrağı (sigortadan)
- Şantiye şefi ikametgah ve kimlik fotokopisi
- Şantiye şefi hizmet sözleşmesi

 

— 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 — 0 —

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

- Dilekçe Örneği
- Yapı Denetim Kurumlarının düzenlediği hak ediş ve iş bitirme evrakları
- Yapı denetim veya fenni mesul uygunluk raporu
- Belediye ye borç olmadığına dair yazı 5-Sığınak raporu(varsa)
- S.G.K. ilişik kesme belgesi
- Asansör ruhsatı(varsa)
- Vergi dairesi ilişik kesme belgesi
- İtfaiye müdürlüğünden yangın, algılama, söndürme ve tahliye projeleri ile yangından korunma hakkında rapor
- İmar ve Şehircilik müdürlüğü tarafından mahallinde projeye uygunluk kontrolümuzaffer şimşek
muzaffer şimşek muzaffer şimşek muzaffer şimşek muzaffer şimşek muzaffer şimşek

MuzafferŞİMŞEK

Erfelek Belediye Başkanı
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Kültür Portalı Sinop Valiliği Sinop Üniversitesi Sinop Belediyesi Sinop Otel Sinop Otel Sinop Otel Go Turkey Türkiye Resmi Turizm Portalı zara

Kent Rehberi

2017 Erfelek Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.
Serbay Interactive