Bilgi Edinme
Tarih: 29.4.2014 Bu Yazı 2140 Defa Okundu

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca yapılacak müracaatları değerlendirmek üzere Erfelek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde Bilgi Edinme Merkezi kurulmuştur.

Başvuru yapacak Gerçek veya Tüzel Kişilerin başvuru yapabilecekleri  E-Posta, Yazışma ve bizzat başvuru adresleri aşağıda belirtilmiştir.

Elektronik posta ile yapılacak başvurular, Bilgi Edinme Başvurusu formları doldurularak yapılmalıdır. Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapılmayan veya eksik doldurulan başvurular kabul edilmeyecektir.

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'na göre 'Kurum ve kuruluşlarca yayımlanmış veya yayın, broşür, ilan ve benzeri yollarla açıklanmış bilgi ve belgeler, bilgi edinme başvurularına konu olamaz.

Lütfen talep ettiğiniz bilginin, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Bilgi Edinme Kanununun uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğine uygunluğunu ve kamuya açıklanmış veya erişimi zor bir bilgi olup olmadığını kontrol ediniz.

Bilgi Edinme E-Mail Adresi: bilgi@erfelek.bel.tr

Yazışma ve Bizzat Başvuru Adresi:
Erfelek Belediyesi
Erfelek  / SİNOPmuzaffer şimşek
muzaffer şimşek muzaffer şimşek muzaffer şimşek muzaffer şimşek muzaffer şimşek

MuzafferŞİMŞEK

Erfelek Belediye Başkanı
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Kültür Portalı Sinop Valiliği Sinop Üniversitesi Sinop Belediyesi Sinop Otel Sinop Otel Sinop Otel Go Turkey Türkiye Resmi Turizm Portalı zara

Kent Rehberi

2017 Erfelek Belediyesi Tüm Hakları Saklıdır.
Serbay Interactive