Duyuru: İHALE İLANI
Belediyemize ait 57 KH 042 Plakalı 1991 model BMC marka Damperli Kamyon aşağıdaki şartlarla 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 45.maddesi uyarınca açık artırma usulü ile satılacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İHALE İLANI

ERFELEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

 

 Belediyemize ait 57 KH 042 Plakalı 1991 model BMC marka Damperli Kamyon aşağıdaki şartlarla 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 45.maddesi uyarınca açık artırma usulü ile satılacaktır.İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

 

 

1 - İdarenin

Erfelek Belediye Başkanlığı

a) Adresi

Musa CAN Meydanı no:12  ERFELEK / SİNOP

b) Telefon ve faks numarası

 368 511 22 50 – 368 511 22 49

c) Elektronik posta adresi

[email protected]

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

 

2 - İhale konusu işin

Damperli Kamyon satışı.

a) Niteliği, türü ve miktarı

57 KH 042 Plakalı 1991 model BMC marka

Damperli Kamyon satışı.

 b) Yapılacağı yer

ERFELEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE SALONU

 c) Tarihi ve Saati

26.01.2016 Salı günü saat 10:00

 d) Tahmini  satış Bedeli

7.500,00 TL.

 e) Teminat Tutarı

2886 Sayılı D.İ.K.’in 25 ve 26 maddeleri gereği %3 geçici teminat alınır.

 

 

3. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

3.1. Kimlik fotokopisi.

3.2. Tüzel kişiliği veya bir başka kişiyi temsil etmesi halinde noterce düzenlenmiş vekaletname

3.3. Yazışma adresi beyanı.

3.4 İhaleye ait şartname mesai saatleri içinde Erfelek Belediyesinde görülebilir ve 20,00 TL karşılığında satın alınabilir.

3.5. İsteklilerin İhale saatinde İhale odasında hazır bulunmaları zorunludur.

    İsteklilere İlanen duyurulur.

 

 

                                                                                                                      Muzaffer ŞİMŞEK

                                                                                                                      Belediye Başkanı