Su Aboneliği İşlemleri

İLK KONUT VE İŞYERİ ABONELİĞİ

1-    Yapı Kullanma İzin Belgesi

2-    Kimlik Fotokopisi

3-    Tapu Fotokopisi,Tüzel kişilik için Ana Sözleşme ve Yetki Belgesi fotokopisi

4-    Su sayacının seri no’su, markası, imal tarihi

5-    Zorunlu   deprem sigortası 

 

İNŞAAT ABONELİĞİ

1-    Yapı Ruhsatı Fotokopisi

2-     Kimlik Fotokopisi

3-    Tapu Fotokopisi , Tüzel kişilik için Ana Sözleşme ve Yetki Belgesi fotokopisi

4-    Su sayacının seri no’su, markası, imal tarihi

 

ABONE DEĞİŞİKLİĞİ  ( İSİM DEĞİŞTİRME )

1-    Tapu Fotokopisi ( Mülk Sahibi için )  Tüzel Kişilik ise Ana Sözleşme ve Yetki Belgesi  

2-    Kimlik Fotokopisi

3-    Boşaltılan evin su sayacının son okunma endeksi

4-    İkamet edilecek evin adresi, abone numarası ve son okunma endeksi

5-      Zorunlu deprem sigortası