İnşaat Ruhsatı Alma

İnşaat Ruhsatı Almak İçin Gerekli Koşullar Nelerdir?
İnşaat ruhsatı alabilmek için talep sahibi aşağıdaki belgeler ile birlikte belediyeye başvurmak durumundadır. Eğer Belediye İmar Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonunda ruhsat alması için herhangi bir eksiklik görülmezse aşağıda örneği görülen Yapı Ruhsatı eksiksiz olarak doldurularak talep sahibine verilecektir. Yapı ruhsatını alan talep sahibi inşaata 2 yıl içinde başlayabilir.

2 yıl içinde inşaata başlamazsa veya 2 yıl içinde inşaata başlanmasına rağmen 5 yıl iinde inşaat, ruhsatına uygun olarak bitirilmezse ruhsat hükümsüz olur. Bu durumda ruhsat yenilenmediği taktirde inşaata izin verilmez, ayrıca kısmen yapılan kısımlar için ruhsatsız inşaat işlemi yapılır.İnşaat Ruhsatı Almak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?
Ruhsat talep dilekçesi 
Tapu sureti 
Mal sahiplerinin vekaletnamesi (gerekli ise) 
Aplikasyon krokisi  
Çap 
İmar durumu (görmek için lütfen tıklayın) 
İmar durumuna göre onaylı vaziyet planı (gerekli ise) 
İmar durumuna göre proje öncesi istikamet (gerekli ise) 
İnşaat mühendisinin statik hesaplarına teşkil edecek jeoteknik zemin etüt raporu 
Deprem Yönetmelik şartlarına uygun olarak projelerin işin başından sonuna kadar yerinde tatbik edileceğine dair noterden fenni mesullük taahhütnamesi (mimar veya inşaat mühendisinden) 
Diğer 3 mühendisin ilgili odasından fenni mesullük taahhütnamesi (mimar veya inşaat mühendisi, elektirik mühendisi. Ve makine mühendisinin kendi projeleriyle ilgili taahhütnameleri) 
5 Takım mimari proje 
5 Takım statik projesi 
4 Takım elektrik projesi 
4 Takım sıhhi tesisat projesi