Duyuru: Erfelek İlave ve Revize İmar Planları

İller Bankası Anonim Şirketi, Mekansal Planlama Dairesi Başkanlığı tarafından Yüklenici UPMD Ulaştırma, Planlama, Mimarlık, Danışmanlık, İnşaat Tic.Ttd.Şti.tarafından hazırlanan İlçemize ait İlave ve Revize İmar Planları 07.03.2016 tarih ve 14 sayılı Belediye Meclis Kararı ile  onaylanmış olup, 3 adet 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Paftası ve 13 adet 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Paftası , 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereği 30 gün süre  ile askıya çıkarılmıştır.